Solidarisk affald :-)

Her på vores villavej i udkanten af København oprettede vi for nogle få år siden en slags affalds-forening, som nu i et godt stykke tid har haft tilslutning fra samtlige lodsejere på vejen, og da der er 76 parcelhuse på vores vej, må det da vist betragtes som ganske flot, at alle er med i den forening.

Baggrunden for vores skralde-klub, som vi i det daglige kalder den, er, at det generelt er temmelig bøvlet at slippe af med noget storskrald i København, hvis man står alene med problemet. For i de fleste tilfælde har man jo ikke så meget, at man kan fylde en lejet container selv, og det er i hvert fald her i vores del af landet de færreste, der har en trailer til at spænde efter bilen og selv køre affaldet på genbrugspladsen.

Det er vist anderledes i Jylland, hvor sådan en trailer stort set er en selvfølgelighed i de fleste husstande. Det er nok også derfor, at en trækkrog på bilen her i hovedstadsområdet i spøg ofte betegnes som en jydekrog.

Det var et par stykker af de andre på vejen, der for nogle år siden så tog initiativet til at oprette foreningen, som så skulle stå for at leje en affalds container en gang i kvartalet, så foreningens medlemmer kunne komme af med det store affald på den måde.

Men efterhånden som flere og flere af grundejerne meldte sig ind i foreningen, var det langtfra nok med en container pr. kvartal, så nu er det blevet til, at vi konstant har en container stående, og så sørger vores skralde-klubs formand for at ringe til vognmanden, når containeren er blevet fyldt op, så det igen er blevet tid til afhentning af affald. Det er Junkbusters, der klarer afhentning for os.

For et stykke tid siden meddelte vognmandsfirmaet, at de var nødt til at sætte prisen på udlejning af containeren og tømning af den op med næsten 20 procent, fordi afgifterne for at slippe af med affaldet på genbrugspladsen var sat tilsvarende i vejret. Det kunne vi jo bare tage til efterretning, for det var jo ret beset ikke vognmandens skyld, og vi har en ret sikker fornemmelse af, at vi slipper forholdsvis billigt med den ordning, vi har, for det er generelt temmelig dyrt at leje sådan en container i København.

Og vi må sige, at vi er godt tilfredse med den service, som den pågældende vognmand yder. For eksempel var det ikke noget problem, da vores formand for nogle uger siden ringede til vognmanden for at høre, om det var i orden at smide byggeaffald som murbrokker og den slags i containeren. Sagen var, at et af vores medlemmer skulle have nedbrugt en skillevæg i sit hus.

Det var faktisk ikke i orden af hensyn til sorteringen på genbrugspladsen, fortalte vognmanden, men i stedet kom han allerede dagen efter med en kæmpestor bigbag til affald, som blev placeret på den pågældende adresse, og vognmanden lovede at tage den med, næste gang containeren alligevel skulle tømmes, og han ville gøre det uden at beregne sig noget ekstra.

Disclaimer