Undgå ineffektivitet med flådestyring via GPS-tracking

Når man som håndværker- eller servicefirma har en forretning, der primært er baseret på at give en service for kunder på forskellige adresser, vil det kræve, at arbejdet for ens ansatte vil bestå af kørsel mellem kunder. Heri ligger dermed vigtigheden i at vide, hvordan tid og ressourcer er blevet brugt. De ansattes tid, og måden den bliver brugt på, er nemlig en væsentlig faktor i forhold til virksomhedens indtjening. Det er særdeles vigtigt, at tiden bliver brugt hos kunden og ikke på kørsel frem og tilbage. Men hvordan sikrer man sig, at man som virksomhed ikke mister tid og penge på unødig kørsel? Svaret herpå skal findes i flådestyring via GPS-tracking. Nedenfor kommer tre gode grunde til hvorfor.

Data fra GPS-tracking gør det muligt at reducere spildtid

Effektiv planlægning og analyse af kørsel er et tema i flere og flere virksomheder. For de fleste virksomheder handler det hele tiden om at være i stand til at se effektiviseringsmuligheder i den daglige drift. Med flådestyring via GPS-tracking har man som virksomhed mulighed for at få unik adgang til viden om, hvorvidt ressourcer og tid harmonerer med hinanden. Man har bl.a. adgang til data, hvorudfra medarbejdere og ledelse kan analysere kørslen og vurdere, hvor der kan effektiviseres. Det er afgørende, at medarbejderne bruger mest mulig tid hos kunden og mindst mulig tid på kørslen. Med disse data, som er tilgængelige via GPS-tracking, har den samlede virksomhed større forudsætninger for at kunne koordinere opgaver med de ansatte således, at tid og køretøjer bliver brugt på den mest effektive måde.

Fuldt overblik over kørsel og antal kilometer

Med et flådestyringssystem er det til enhver tid muligt at få overblik over, hvor meget kørsel til og fra kunder fylder i den daglige drift – herunder præcise data for, hvor mange kilometer der bliver kørt. Det er muligt at trække kørselsrapporter på virksomhedens køretøjer, og er man en virksomhed, der anvender specifikke maskiner som arbejdsredskaber, kan der også trækkes en tilsvarende driftsrapport for maskinerne. Disse rapporter kan skemalægges, så man modtager dem automatisk på et specifikt tidspunkt – eksempelvis den sidste fredag i hver måned. På denne måde har man som virksomhed løbende muligheder for at effektivisere i forhold til brug af brændstof. Samtidig er det også muligt at foretage bedre koordinering mellem de køretøjer/maskiner, der anvendes i arbejdet.

Bedre faktureringsmuligheder pga. GPS-tracking

Når man som kunde køber en ydelse hos et firma, vil de fleste som regel gerne vide, hvad man har betalt for. Her gør flådestyringen via GPS-tracking det utroligt let for virksomheder at påvise over for kunden, hvad tiden er blevet brugt på. Her er der nemlig bedre muligheder for præcis fakturering. Har man et malerfirma kan man eksempelvis vise den pågældende kunde, at maleren ikke har stået og ventet på, at malingen blev tør, men derimod har brugt tid ordne maleropgaver andetsteds for at udnytte ventetiden. På denne måde har man mulighed for at give kunderne en vis sikkerhed for, at der kun bliver betalt for den tid, som reelt er blevet brugt på den enkelte opgave.

Disclaimer